Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) έχει αναλάβει την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε». Στόχος του Έργου είναι η εξοικείωση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με την ψηφιακή οικονομία, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το διαδίκτυο και να εναρμονισθούν με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business).

Στο πλαίσιο του Έργου παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος, πρόσβασης στα Κέντρα Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης και εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξάγονται σε μόνιμη βάση στα δύο Κέντρα Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία βρίσκονται ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα θα τυγχάνουν υποστήριξης από τα Κέντρα αυτά με επιπρόσθετες πληροφορίες, επεξηγήσεις, οδηγίες και συμβουλές για τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεών τους.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στα επιμορφωτικά προγράμματα του Έργου, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.kepa.gov.cy/diktiothite). Τα επιμορφωτικά προγράμματα, διάρκειας 24 ωρών, θα διεξάγονται σε συνεχή βάση ξεκινώντας από τις 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Σύμβουλοι Υποστήριξης και Κατάρτισης (ΣΥΚ) του Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», κος Βάσος Ορφανίδης (τηλ.: 22 806129, email: vorphanides@kepa.mlsi.gov.cy) και κος Αντρέας Αρέστη (τηλ.: 25 323910, email: aaresti@kepa.mlsi.gov.cy) είναι στη διάθεσή σας.

Με την πεποίθηση ότι η χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου θα ανοίξει καινούριες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας, αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Νίκος Φιλίππου
Λειτουργός Παραγωγικότητας A'
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
( (357) 22 806 111
Κ (357) 22 376 872 (fax)
nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy