Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) έχει αναλάβει την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε”. Στόχος του Έργου είναι η εξοικείωση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με την ψηφιακή οικονομία, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το διαδίκτυο και να εναρμονισθούν με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business).

Στο πλαίσιο του Έργου παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος, πρόσβασης στα Κέντρα Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης και εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξάγονται σε μόνιμη βάση στα δύο Κέντρα Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία βρίσκονται ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα θα τυγχάνουν υποστήριξης από τα Κέντρα αυτά με επιπρόσθετες πληροφορίες, επεξηγήσεις, οδηγίες και συμβουλές για τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεών τους.

Για τη γνωστοποίηση και προώθηση του Έργου προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια και συνεισφορά. Σας παρακαλούμε όπως προωθήσετε το Έργο “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε” προς τους δικούς σας συνεργάτες και μέλη χρησιμοποιώντας τις διάφορες μορφές επικοινωνίας που έχετε μαζί τους (π.χ. αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύσεις σε εκδόσεις του οργανισμού σας). Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό προώθησης που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Έργου (www.kepa.gov.cy/diktiothite), όπως το ενημερωτικό δελτίο του Έργου και ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις. Στη συγκεκριμένη σελίδα θα βρείτε επίσης και ενημερωτικό πλαίσιο (banner) για τοποθέτησή του στην ιστοσελίδα του οργανισμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Σύμβουλοι Υποστήριξης και Κατάρτισης του Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε”, κος Βάσος Ορφανίδης (τηλ.: 22 806129, email: vorphanides@kepa.mlsi.gov.cy) και κος Αντρέας Αρέστη (τηλ.: 25 323910, email: aaresti@kepa.mlsi.gov.cy) είναι στη διάθεσή σας.

Με την πεποίθηση ότι η χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου θα ανοίξει καινούριες ευκαιρίες για όλους μας, αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Νίκος Φιλίππου
Λειτουργός Παραγωγικότητας A'
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
( (357) 22 806 111
Ê (357) 22 376 872 (fax
)
nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy