Η άποψή σας μετράει !

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει, έχει δημιουργήσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο αναφορικά με το έργο του ΕΚΕ Κύπρου, αλλά και σχετικά με τα έγγραφα του Europass.

Επειδή η γνώμη σας μετράει, θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σύντομο αυτό ερωτηματολόγιο. Δεν θα σας πάρει περισσότερο από 2-3 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμή σας βοήθεια και συνεργασία στην προσπάθειά μας.

 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου