Νέα Δωρεάν Υπηρεσία Αξιολόγησης και Βελτίωσης Βιογραφικού Σημειώματος Europass


Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (EKE) Κύπρου, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης και βελτίωσης βιογραφικού σημειώματος από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
Οι σύμβουλοι θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους βοηθώντας τους να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο Βιογραφικό Σημείωμα στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα Europass, σε μορφή Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy και εντός 15 ημερών θα τους κοινοποιείται η βελτιωμένη έκδοσή του.
 
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στη Λειτουργό του ΚΕΠΑ κ. Κατερίνα Κόκκινου στο τηλέφωνο 22806141.


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου