Δωρεάν 8ωρο εργαστήρι Europass με έμφαση στα "Soft Skills"


Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει εργαστήρια, διάρκειας 8 ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια θα διεξάγονται σε μόνιμη βάση μέχρι το τέλος του 2016 σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, σύμβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα δώσουν στους συμμετέχοντες τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ενός αξιόλογου Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass, τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης Συνοδευτικής Επιστολής, τους διάφορους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας, και την επιτυχή αντιμετώπιση μιας συνέντευξης εργασίας.

Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα αφορά στην αυτοαξιολόγηση, διάγνωση και βελτίωση των «μαλακών» δεξιοτήτων (soft skills) των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πιο κάτω δεξιότητες:
  • Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες επαγγελματικών παρουσιάσεων,
  • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου και εργασιών,
  • Διαχείριση άγχους,
  • Αυτοπεποίθηση και επαγγελματική επιτυχία / αναγνώριση,
  • Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής,
  • Αξία της ομαδικότητας, και
  • Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.
Διάρκεια Εργαστηρίου: 8 ώρες

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις πιο πάνω συναντήσεις, οι οποίες θα διεξάγονται σε μόνιμη βάση σε όλες τις πόλεις, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας πατώντας στο κουμπί Εγγραφή που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας αυτής. 

Για περισσότερες πληροφορίες η Σύμβουλος του ΕΚΕ Κύπρου κ. Κατερίνα Κόκκινου, είναι στη διάθεσή σας στο τηλ.: 22 806 141 και email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy.
Από: 3/1/2017  
Μέχρι: 31/12/2017
Registration is CLOSED!


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου