Δωρεάν Εργαστήριο Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος Europass στη Λευκωσία διάρκειας 8 ωρών

Δωρεάν Εργαστήριο για βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της σύνταξης αποτελεσματικού βιογραφικού, διάρκειας 8 ωρών
Code: LW1- 9/2017 (KEPA-Europass)
Type: MMC Workshop
Category: Employability skills (CV Composition and interviewing skills)
Course: Δωρεάν Εργαστήριο για βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της σύνταξης αποτελεσματικού βιογραφικού
Date: 9 Oct 2017 08:15 - 12:30 και  10 Oct 2017 8:15 - 12:30

Στο πλαίσιο της σύμβασης ΚΕΠΑ 09/2017 για την προώθηση των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου η εταιρία M.M.C προσφέρει δωρεάν εργαστήρια διάρκειας 8 ωρών τα οποία αφορούν την βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω:

 • της ανάπτυξης επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • της βελτίωσης των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας
 • της σύνταξης επιτυχημένου και αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος EUROPASS
 • της ανάπτυξης δεξιοτήτων συνέντευξης

 
Hours: 8
Duration: 8
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Attendance: 8-16
Speaker: Alexandros Tampakis
 
   
 
 
 
Price: €0.00
   
Subsidy: €0.00
Total: €0.00

Θέματα
 1. Εισαγωγή στο εργαστήριο

 2. Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες

 3. Τo Πρόγραμμα Europass και τα πέντε του έγγραφα

 4. Γνωριμία με την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου

 5. Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass

 6. Συνεντεύξεις Εργασίας

 7. Αναφορά στο σχετικό Ψηφιακό Υλικό

 8. Συζήτηση – Επίλυση αποριών 

 9.  
Σε ποιους απευθύνεται;
 1. Το εργαστήριο αφορά οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βελτιώσει την απασχολησιμότητα του.

 2.  
 
Βασικός στόχος

Βασικός στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την βελτίωση της απασχολησιμότητας.  Βασικές τέτοιες δεξιότητες είναι οι επικοινωνιακές και οι κοινωνικές δεξιότητες. Το εργαστήριο δίνει έμφαση τόσο στην λεκτική όσο και στην μη λεκτική επικοινωνία. Το εργαστήριο εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη επιτυχημένου και αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής καθώς επίσης και στην βελτίωση δεξιοτήτων εξεύρεσης εργασίας.  Τέλος το εργαστήριο υποστηρίζει τους συμμετέχοντες στο να εφαρμόσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε μια  επιτυχημένη συνέντευξη.


 
Επιμέρους στόχοι

Με το τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:


• Όσον αφορά τις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες

 • χρησιμοποιεί σε βάθος όλα τα κανάλια επικοινωνίας
 • αυξήσει  την αποτελεσματικότητά του  κατά την επικοινωνία με κάθε συνομιλητή με την χρήση της λεκτικής και της μη λεκτικής (γλώσσας του σώματος) επικοινωνίας
 • αναγνωρίζει  ταχύτατα τα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία εκτιμά ο συνομιλητής
 • εκπέμπει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό όταν επικοινωνεί

• Όσον αφορά το βιογραφικό σημείωμα Europass

 • συντάσσουν  ένα  επαγγελματικό και επιτυχημένο βιογραφικό σημείωμα καθώς επίσης και συνοδευτική επιστολή

• Όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας

 • αναζητούν θέσεις εργασίας στην Κύπρο και το εξωτερικό
 • αξιοποιούν κατάλληλα τον χρόνο τους μέχρι τον εντοπισμό της θέσης εργασίας

• Όσον αφορά τις τεχνικές συνέντευξης

 • Ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις μιας συνέντευξης με στόχο να κερδίσουν την θέση εργασίας.

 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δεν υπάρχουν
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής και πρόγραμμα

Ημερομηνίες και ώρες προγράμματος:

09/10/2017 08:15-12:30 (Δευτέρα)

10/10/2017 08:15-12:30 (Τρίτη)

 

1. Εισαγωγή στο εργαστήριο (0,25 ώρες)

 • Παγοθραύστης
 • Ανάλυση στόχων του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες

2. Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες (3 ώρες)

 • Η  έννοια της επικοινωνίας
 • Τα συστατικά της επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία:
  • Οι διαστάσεις της εσωτερικής και της εξωτερικής επικοινωνίας
 • Στοιχεία μηνύματος
 • Λεκτική επικοινωνία
  • Τι λέω και πως το λέω
  • Η δύναμη των λέξεων
  • Λέξεις που αποφεύγουμε
  • Αντικαταστήστε τις φράσεις σας με επικοινωνιακές φράσεις
  • Τα χαρακτηριστικά της φωνής
  •  Προσαρμόστε την φωνή σας με βάση την περίσταση
 • Μη λεκτική επικοινωνία- η γλώσσα του σώματος
  • Ομαδική Άσκηση- Βουβός κινηματογράφος- Μαντέψτε τι συμβαίνει
  •  Κατανοώντας την γλώσσα του σώματος
  • Επίκτητη ή έμφυτη
   • Έμφυτα Χαρακτηριστικά:
  • το πρόσωπο
  • τα μάτια
  • οι χειρονομίες
  • τα πόδια

3. To Πρόγραμμα Europass και τα πέντε του έγγραφα (0,25 ώρες)


4. Γνωριμία με την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου (0,25 ώρες)

 • Σύντομη περιήγηση στις βασικές ενότητες της ιστοσελίδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ενότητα των Συνδέσεων (Ευκαιρίες Εργοδότησης) και του Βιογραφικού Σημειώματος
 • Αναφορά στη δυνατότητα εγγραφής χρήστη για προσθήκη συνδέσεων και εκδηλώσεων

5. Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass (2 ώρες)

 • Συμβουλές για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Βιογραφικού Σημειώματος
 • Συμβουλές για σύνταξη μιας Συνοδευτικής Επιστολής

6. Συνεντεύξεις Εργασίας (2 ώρες)

 • Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας
 •  Διεξαγωγή Δείγματος Συνέντευξης Εργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες και το Σύμβουλο/Εκπαιδευτή:
 • Ενδυματολογία κατά την συνέντευξη
 • Γλώσσα του σώματος κατά την συνέντευξη

7. Αναφορά στο σχετικό Ψηφιακό Υλικό (0,25 ώρες)


8. Συζήτηση – Επίλυση αποριών


 
 
Έντυπο Συμμετοχής
Έντυπο Συμμετοχής
http://www.mmclearningsolutions.com/
enquiries@mmclearningsolutions.com
Από: 9/10/2017  
Μέχρι: 10/10/2017


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου