Διαγωνισμός Δημιουργίας Βίντεο

Κάνε το δικό σου βίντεο μέσω κινητού τηλεφώνου και λάβε μέρος
στο Διαγωνισμό του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου

 
Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου σε συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα Europass της Πορτογαλίας, Ιταλίας και Ελλάδας διοργανώνει Διαγωνισμό παραγωγής βίντεο με τη χρήση κινητού τηλεφώνου με τίτλο “Here? There? My useful Europass CV”, στον οποίο μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.
 
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προώθηση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαφάνεια των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ικανοτήτων των πολιτών, διευκολύνει την κινητικότητα και συμβάλλει στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησής τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό, με βραβείο ένα tablet, θα πρέπει, μέχρι 30/9/2014, να:
  1. Δημιουργήσετε το δικό σας Βιογραφικό Σημείωμα Europass.
  2. Ετοιμάσετε το δικό σας σχετικό βίντεο με διάρκεια από 30 δευτερόλεπτα μέχρι 3 λεπτά.
  3. Συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό “Here? There? My useful Europass CV” κάνοντας κλικ στο κουμπί Εγγραφή που παρουσιάζεται πιο κάτω.
  4. Αποστείλετε το βίντεο (σε DVD) στο Αρχείο του Κέντρου Παραγωγικότητας (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς του Διαγωνισμού και γενικά για την πρωτοβουλία Europass μπορείτε να άποταθείτε στην κ. Σοφία Ευριπίδου, στο τηλ.: 22806166.
sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy
Από: 1/7/2014  
Μέχρι: 30/9/2014
Registration is CLOSED!


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου