Ψηφιακό Υλικό με θέμα: «Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου, έχει αναπτύξει Ψηφιακό Υλικό με θέμα: «Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη», το οποίο είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση.

Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο σε χώρο και χρόνο που τον βολεύει, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές, φοιτητές και γενικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ή όσοι ψάχνουν για μια καλύτερη θέση εργασίας προσφέροντας τους οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής, συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη κ.α.

Ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου, προσομοιώσεων και εκπαιδευτικών ταινιών εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση του θέματος. Πέραν τούτου, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας μέσω δείγματος ερωτήσεων που υποβάλλονται σε συνεντεύξεις εργασίας.

Το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ “e Gnosis” (www.e-gnosis.gov.cy).

Επισυνάπτονται οδηγίες χρήσης για εύκολη πρόσβαση στο σύστημα “e Gnosis”.

http://www.e-gnosis.gov.cy
cmichael@kepa.mlsi.gov.cy


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου