Δωρεάν σύντομο Εργαστήριο Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος Europass στη Λευκωσία

Δωρεάν σύντομο Εργαστήριο Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος Europass
(διάρκειας 3,5 ωρών)


Στο πλαίσιο της Σύμβασης ΚΕΠΑ 9/2017 για την προώθηση των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου η εταιρεία Mediterranean Management Centre προσφέρει δωρεάν εργαστήρια για τη σύνταξη Bιογραφικού Σημειώματος Europass

 
Code: SW9/2017 (KEPA-Europass) 20171013
Type: MMC Workshop
Category: Employability skills (CV Composition and interviewing skills)
Course: Δωρεάν εργαστήριο δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος Europass
Date: 13 Oct 2017 08:30 - 12:30
 
Hours: 3
Duration: 3,5 hours
Location: EDITC & MMC Conference Center, 16 Imvrou Street, 1055 Nicosia
Attendance: 8-16
Speaker: Alexandros Tampakis


Θέματα
 1. To Πρόγραμμα Europass και τα πέντε του έγγραφα
 2. Γνωριμία με την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου
 3. Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass
 4. Αναζήτηση θέσεων εργασίας
 5. Συνεντεύξεις Εργασίας
 6. Συζήτηση – Επίλυση αποριών
Σε ποιους απευθύνεται
Aπευθύνεται σε:
 • νεαρά άτομα που τώρα εντάσσονται στην αγορά εργασίας
 • άνεργους
 • φοιτητές
 • άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία
 • άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
Σκοπός
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας της ομάδας στόχου μέσω της συγγραφής επαγγελματικού και επιτυχημένου βιογραφικού χρησιμοποιόντας το EUROPASS, της σύνθεσης αποτελεσματικής συνοδευτικής επιστολής και την βελτίωση των δεξιοτήτων συνέντευξης.
 
Στόχοι
Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Επεξηγούν τι είναι το EUROPASS και ποια είναι η χρήση των πέντε εγγράφων του
 • Χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου
 • Συντάσσουν ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα Europass
 • Συντάσσουν μια αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικές τεχνικές συνέντευξης
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δεν υπάρχουν

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι εργαστηρίακη με αρκετές ασκήσεις, παραδείγματα, ομαδικές συζητήσεις και άλλα
Αναλυτικό Πρόγραμμα
1. To Πρόγραμμα Europass και τα πέντε του έγγραφα (10΄)
2. Γνωριμία με την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου (10΄)
 • Σύντομη περιήγηση στις βασικές ενότητες της ιστοσελίδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ενότητα των Συνδέσεων (Ευκαιρίες Εργοδότησης) και του Βιογραφικού Σημειώματος
 • Αναφορά στη δυνατότητα εγγραφής χρήστη για προσθήκη συνδέσεων και εκδηλώσεω
 
3. Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass (100΄)
 • Συμβουλές για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Βιογραφικού Σημειώματος
 • Επεξήγηση του πώς λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass
 • Συμπλήρωση και αποθήκευση του Βιογραφικού Σημειώματος Europass από κάθε συμμετέχοντα χρησιμοποιώντας τη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή
 • Συμβουλές για σύνταξη μιας Συνοδευτικής Επιστολής

Διάλειμμα (15΄)

4. Αναζήτηση θέσεων εργασίας (15΄)
 •  Καταχώρηση του Βιογραφικού του υποψηφίου σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο όπως (Eures, Διαδικτυακό Σύστημα του Τμήματος Εργασίας και Ιδιωτικές ιστοσελίδες). Η αναφορά στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνει μέσα από την ενότητα των Συνδέσεων (Ευκαιρίες Εργοδότησης) της ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου
 •  Αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας μέσω των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑΚ) και ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως εργασίας και από εφημερίδες
 • .Αξιοποίηση του χρόνου, μέχρι να βρει ο υποψήφιος την κατάλληλη θέση για εργασία, με επιπλέον κατάρτιση/εκπαίδευση και απασχόληση σε άλλη θέση έως ότου ανευρεθεί η κατάλληλη

5. Συνεντεύξεις Εργασίας (60΄)
 •   Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας
 •   Διεξαγωγή Δείγματος Συνέντευξης Εργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες και το Σύμβουλο/Εκπαιδευτή
 •   Αναφορά στο σχετικό Ψηφιακό Υλικό
6. Συζήτηση – Επίλυση αποριών (15΄)

Έντυπο Συμμετοχής
Για τό έντυπο συμμετοχής κτυπήστε εδώ
http://www.mmclearningsolutions.com/
enquiries@mmclearningsolutions.com
Από: 13/10/2017  
Μέχρι: 13/10/2017


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου