Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass

Τι είναι

Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass (Europass Certificate Supplement) χορηγείται στους κατόχους ενός διπλώματος ή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένα συνοδευτικό έγγραφο που διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών και είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος ή πιστοποιητικού που έτυχαν της ίδιας κατάρτισης.

Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass παρέχει πληροφορίες ως προς:

  • τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αποκτηθεί
  • το φάσμα των θέσεων εργασίας στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχος του πιστοποιητικού
  • τους φορείς χορήγησης και πιστοποίησης
  • το επίπεδο του πιστοποιητικού
  • τους διάφορους τρόπους απόκτησης του πιστοποιητικού
  • τις απαιτήσεις εισαγωγής και τις ευκαιρίες πρόσβασης στο επόμενο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού δεν αποτελεί υποκατάστατο του πρωτότυπου πιστοποιητικού, ούτε εγγυάται την επίσημη αναγνώρισή του σε μια άλλη χώρα. Συμβάλλει όμως στην ορθή αξιολόγηση του αρχικού πιστοποιητικού και ως εκ τούτου, διευκολύνει την πιο εύκολη κατανόησή του, ιδιαίτερα από εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών.

Πώς μπορείς να το αποκτήσεις …

Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass χορηγείται από το Εθνικό Κέντρο Europass, το οποίο συνεργάζεται με τους φορείς που εκδίδουν τα πρωτότυπα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ζήτησε την έκδοσή του για να το ενσωματώσεις μαζί με τα άλλα έγγραφα του Europass.

bullet Παραδείγματα Συμπληρωμάτων Πιστοποιητικού Europass:
  bulletΗλεκτρολόγος Κτηρίων
  bulletΣυγκολλητής
  bulletΤεχνικός Συσκευών Ψύξης και Κλιματισμού
   
bullet Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass για τις ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Θεωρητική Κατεύθυνση)
bullet Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass για τις ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Πρακτική Κατεύθυνση)

Για τεχνική υποστήριξη

Σε περίπτωση που χρειάζεστε το πρότυπο (template) του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού Europass, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 806141 ή στο email: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου