Παρουσιάσεις

Εκδηλώσεις "Europass Days 2017" στη Λευκωσία (23 & 24 Νοεμβρίου 2017) και στη Λεμεσό (27 & 28 Νοεμβρίου 2017)

Ατζέντα Εκδήλωσης στη Λευκωσία

Ατζέντα Εκδήλωσης στη Λεμεσό 


Παρουσιάσεις

Κοινές Εκδηλώσεις Εθνικών Κέντρων Europass και Euroguidance στη Λευκωσία (8 Νοεμβρίου 2017) και στη Λεμεσό (10 Νοεμβρίου 2017)

Ατζέντα Ημερίδων σε Λευκωσία και Λεμεσό

Παρουσιάσεις

Europass Days 2016

Ατζέντα Ημερίδας - Λευκωσία
Ατζέντα Ημερίδας - Λεμεσός
    Eκδηλώσεις των Εθνικών Κέντρων Europass και Euroguidance: Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2016 και Λεμεσό, 9 Νοεμβρίου 2016:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    Ημερίδα με θέμα: Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2016:
   
   
    Ημερίδα με θέμα: Europass και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
   
   
   

Soft Skills και εργαστήρια διάρκειας 8 ωρών 

   

Οι προκλήσεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε καιρούς μεγάλων αλλαγών 

    Europass Days 2015
   
   

Το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

   

Κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία ενός αξιόλογου Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass, τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης Συνοδευτικής Επιστολής και την επιτυχή αντιμετώπιση μιας Συνέντευξης Εργασίας 

   

Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας και Ευκαιρίες Εργοδότησης και Ευκαιρίες συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα Κινητικότητας 

   

Αυτοαξιολόγηση, διάγνωση και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων (Soft Skills) - Λάρνακα 

   

Αυτοαξιολόγηση, διάγνωση και βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων (Soft Skills) - Λευκωσία και Λεμεσό

    European Job Days 2011
   
   

EURES – Η Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

    EUROPASS - Ανοίγει το δρόμο για μάθηση και εργασία στην Ευρώπη 
   

ΠΛΩΤΕΑΣ – Η δικτυακή πύλη των ευρωπαϊκών ευκαιριών μάθησης 

   

Η Σημασία του Καθορισμού της Επιχειρηματικής Πρακτικής (Business Model) στον Ορθό Σχεδιασμό μιας Νέας Επιχείρησης 

   

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Το εργαλείο για την ομαλή εφαρμογή της Επιχειρηματικής Πρακτικής (Business Model) μιας νέας επιχείρησης 

    Η επιτυχία του σήμερα σχεδιάστηκε χθες! 
   

Χρηματοδότηση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων "Progress"

   

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

    Προοπτική Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανάμεσα στους Κυπρίους 
    European Job Days 2010
    Παρουσίαση του Δικτύου Eures
    Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Europass
    Παρουσίαση της Δικτυακής Πύλης Ploteus
    Εργαλεία Καριέρας για ένα Δυνατό Βιογραφικό & μια Επιτυχημένη Συνέντευξη
    Παρουσίαση του προγράμματος Leonardo Da Vinci
 
    European Job Days 2009
    Παρουσίαση του Δικτύου Eures στο πλαίσιο των European Job Days 2009
    Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Europass στο πλαίσιο των European Job Days 2009
    Παρουσίαση της Δικτυακής Πύλης Ploteus στο πλαίσιο των European Job Days 2009
    Ευκαρίες απασχόλησης και κατάρτισης: Συγχρηματοδοτούμενα σχέδια χορηγιών
    Εργαλεία Καριέρας για ένα Δυνατό Βιογραφικό & μια Επιτυχημένη Συνέντευξη
    Παρουσίαση του προγράμματος Leonardo Da Vinci στο πλαίσιο των European Job Days 2009
 
    European Job Days 2008
 
    Παρουσίαση του προγράμματος Leonardo Da Vinci στο πλαίσιο των European Job Days 2008
    Παρουσίαση του Δικτύου Eures στο πλαίσιο των European Job Days 2008
    Παρουσίαση της Δικτυακής Πύλης Ploteus στο πλαίσιο των European Job Days 2008
    Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Europass στο πλαίσιο των European Job Days 2008

 

    Άλλες Παρουσιάσεις
 
    Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα (Παρουσίαση που έγινε στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Διημερίδας: "Νέες Προκλήσεις στην Αγορά Εργασίας - Ενδυναμώστε το εργασιακό σας προφίλ" στις 9-10/11/2011 με συνεργασία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο και του ΕΚΕ Κύπρου)
    Παρουσίαση από τον κ. Carlo Scatoli (Συντονιστή Europass στην Ε.Ε.)
    Παρουσίαση από τον κ. Λουκά Ζαχείλα
    Παρουσίαση για την Κινητικότητα Europass
 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου