Διαβατήριο Γλωσσών

Τι είναι

Το Διαβατήριο Γλωσσών Europass (Europass Language Passport) αποτελεί ένα άλλο προσωπικό έγγραφο του Europass, το οποίο σου επιτρέπει να καταγράψεις τις γλωσσικές σου γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την εκπαίδευση και την απασχόληση σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Πώς μπορείς να το συμπληρώσεις …

Το έγγραφο αυτό είναι ατομικό και το συμπληρώνεις εσύ ο ίδιος, αφού κάνεις αυτοαξιολόγηση των γλωσσικών σου δεξιοτήτων.

Έχεις τις εξής επιλογές για να αποκτήσεις το δικό σου Διαβατήριο Γλωσσών Europass:

bullet μπορείς να το συμπληρώσεις σε απευθείας σύνδεση (online), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και παραδείγματα που σου δίνονται.

bullet Δημιουργήστε το δικό σας Διαβατήριο Γλωσσών Europass (σε διάφορες γλώσσες)
   
bullet μπορείς να αντιγράψεις το ηλεκτρονικό έντυπο “Διαβατήριο Γλωσσών Europass”, με οδηγίες και παραδείγματα που σου δίνονται, να το αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου και να το συμπληρώσεις εκτός σύνδεσης.

Λήψη Σχετικών Αρχείων (Downloads)

bullet Έγγραφο προς συμπλήρωση στα Ελληνικά
bullet Έγγραφο προς συμπλήρωση στα Αγγλικά
bullet Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Διαβατηρίου Γλωσσών Europass στα Ελληνικά
bullet Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Διαβατηρίου Γλωσσών Europass στα Αγγλικά
bullet Παράδειγμα συμπληρωμένου Διαβατηρίου Γλωσσών Europass στα Ελληνικά
bullet Παράδειγμα συμπληρωμένου Διαβατηρίου Γλωσσών Europass στα Αγγλικά
   
bullet μπορείς, αν δεν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, να αποταθείς στο Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου.

Ενημερώστε το Διαβατήριο Γλωσσών σας Europass (XML)

Εάν έχετε ήδη ένα διαβατήριο γλωσσών Europass σε μορφή XML, μπορείτε να το μεταφορτώσετε στο διακομιστή Europass και να ενημερώσετε τα δεδομένα σας.

bullet Ενημερώστε το Διαβατήριο Γλωσσών σας Europass (XML)

Λήψη Σχετικών Αρχείων (Downloads) σε άλλες γλώσσες

bullet Παρακαλώ πατήστε εδώ
 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου