Βιογραφικό Σημείωμα Europass

Τι είναι

Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass (Europass CV) αποτελεί τον κεντρικό άξονα του φακέλου Europass, συμπληρώνεται από εσένα τον ίδιο και σου προσφέρει τη δυνατότητα να παρουσιάσεις µε σαφή και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για το σύνολο των γνώσεων, των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων σου, καθώς επίσης και άλλα προσωπικά σου στοιχεία. Στο Europass CV έχεις τη δυνατότητα να επισυνάψεις άλλα έγγραφα Europass και άλλες πληροφορίες που μπορούν να προστεθούν µε τη μορφή ενός ή περισσότερων παραρτημάτων.

Πώς μπορείς να το συμπληρώσεις …

Το έγγραφο αυτό είναι ατομικό και το συμπληρώνεις εσύ ο ίδιος. Έχεις τις εξής επιλογές για να αποκτήσεις το δικό σου Europass CV:

bullet μπορείς να το συμπληρώσεις σε απευθείας σύνδεση (online), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και παραδείγματα που σου δίνονται.
 
bullet Δημιουργήστε το δικό σας Βιογραφικό Σημείωμα Europass (σε διάφορες γλώσσες)
   
bullet μπορείς να αντιγράψεις το ηλεκτρονικό έντυπο “Europass CV”, με οδηγίες και παραδείγματα που σου δίνονται, να το αποθηκεύσεις στον υπολογιστή σου και να το συμπληρώσεις εκτός σύνδεσης.

Λήψη Σχετικών Αρχείων (Downloads)

   
bullet μπορείς, αν δεν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, να αποταθείς στο Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου.

Ενημερώστε το Βιογραφικό σας Σημείωμα Europass (XML)

Εάν έχετε ήδη ένα Βιογραφικό Σημείωμα Europass σε μορφή XML, μπορείτε να το μεταφορτώσετε στο διακομιστή Europass και να ενημερώσετε τα δεδομένα σας.

Λήψη Σχετικών Αρχείων (Downloads) σε άλλες γλώσσες

bullet Παρακαλώ πατήστε εδώ
   
   
 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου