Το Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass

Τι είναι

Το Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass (Europass Diploma Supplement) αποτελεί ένα άλλο προσωπικό έγγραφο που χορηγείται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Συμπλήρωμα Διπλώματος δεν αντικαθιστά το πρωτότυπο δίπλωμα ή πτυχίο, διευκολύνει όμως στο να γίνει πιο κατανοητός ο τίτλος, το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης.

Πώς μπορείς να το αποκτήσεις …

Το Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass χορηγείται από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σου έχει απονείμει και το πρωτότυπο δίπλωμα ή πτυχίο.

Ζήτησε την έκδοσή του για να το ενσωματώσεις μαζί με τα άλλα έγγραφα του Europass.

bullet Παράδειγμα Συμπληρώματος Διπλώματος Europass
bullet Οδηγίες Συμπλήρωσης

Για τεχνική υποστήριξη

Σε περίπτωση που χρειάζεστε το πρότυπο (template) του Συμπληρώματος Διπλώματος Europass, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 806141 ή στο email: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου