Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Ψηφιακές Δεξιότητες, Λευκωσία (21/2-28/3/18, 09:00-12:30_ΙΓ) - ΨΔ2019/2-ΛΕΥ   (Διαθέσιμες Θέσεις: 11 / Συνολικός Αριθμός Θέσεων: 18)
Τίτλος Προγράμματος: Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους
Κωδικός Προγράμματος: ΨΔ2019/2-ΛΕΥ
Διάρκεια Προγράμματος: 27 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Δευτέρα και Πέμπτη 21/2- 28/3, 09:00-12:30 
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Παραγωγικότητας, Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Υπεύθυνος Προγράμματος: Αντρέας Στυλιανού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 806 144
Email: astylianou@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν
 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορίες: Μελέτες και Άλλα Θέματα Διά Βίου Μάθησης | Προγράμματα Κατάρτισης
Υποκατηγορία: Τεχνολογία / Πληροφορική
Από: 21/2/2019  
Μέχρι: 28/3/2019Τελευταία Ενημέρωση: 14/2/2019 12:53:26 μμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ