Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Νέα Ημερομηνίας Έναρξης 28/2/19 Ψηφιακές Δεξιότητες, Λευκωσία (21/2-28/3/18, 09:00-12:30_ΙΓ)- - ΨΔ2019/2-ΛΕΥ   (Διαθέσιμες Θέσεις: 2 / Συνολικός Αριθμός Θέσεων: 18)
Τίτλος Προγράμματος: Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους
Κωδικός Προγράμματος: ΨΔ2019/2-ΛΕΥ
Διάρκεια Προγράμματος: 27 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Δευτέρα και Πέμπτη 28/2- 8/4/19, 09:00-12:30 
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Παραγωγικότητας, Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Υπεύθυνος Προγράμματος: Αντρέας Στυλιανού
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 806 144
Email: astylianou@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν
 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορίες: Μελέτες και Άλλα Θέματα Διά Βίου Μάθησης | Προγράμματα Κατάρτισης
Υποκατηγορία: Τεχνολογία / Πληροφορική
Από: 28/2/2019  
Μέχρι: 8/4/2019
Registration is CLOSED!Τελευταία Ενημέρωση: 22/2/2019 11:41:32 πμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ