Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης - Η άποψη σας μετράει

Στην προσπάθειά μας για το συνεχή εμπλουτισμό της Κυπριακής Πύλης Διά Βίου Μάθησης (ΚΠΔΒΜ), σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, καθορίζοντας τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις για την περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΚΠΔΒΜ.


 
1. Πόσο εύχρηστη βρίσκετε τη Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης;