Έντυπα Αιτήσεων Επαρχιακών Διοικήσεων (διαβατήρια, ταυτότητες, ένορκες δηλώσεις, κ.τ.λ.)

Κάνετε κλικ εδώ για να βρείτε συγκεντρωτικά όλα τα έντυπα αιτήσεων που αφορούν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), όπως:

  • Αίτηση για Διαβατήριο
  • Αίτηση για εκλογικό βιβλιάριο
  • Αίτηση για πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου
  • Αίτηση για πολιτική ταυτότητα
  • Αίτηση για πολιτικό γάμο
  • Αίτηση για προσφυγική ταυτότητα
  • Ένορκος Δήλωση για Γάμο

Άλλες αιτήσεις που εξετάζονται από την Επαρχιακή Διοίκηση (Αρχείο Πληθυσμού, Κλάδος Οικοδομών, Κλάδος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών, Γενικός Κλάδος, Στεγαστικά Σχέδια, Πολεοδομική Αμνηστία) μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα των Επαρχιακών Διοικήσεων.