Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις / επεξηγήσεις / εισηγήσεις / παρατηρήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό του Κέντρου Παραγωγικότητας κ. Νίκο Φιλίππου: