Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου είναι ένας Διαδικτυακός Τόπος (Website) και αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης/εισόδου σε όλες τις διαθέσιμες κυβερνητικές πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices).

Ο σχεδιασμός της είναι βασισμένος στη φιλοσοφία του "Κύκλου Ζωής" (Life Event Cycle) με επίκεντρο τον πολίτη. Βασίζεται δηλαδή, στους πιο σημαντικούς σταθμούς ή κεφάλαια της ζωής του ανθρώπου (Γέννηση, Εκπαίδευση, Στρατός, Εργοδότηση, Γάμος, Οικογένεια, Συνταξιοδότηση) και ο πολίτης δε χρειάζεται να γνωρίζει ποιος κυβερνητικός οργανισμός έχει την ευθύνη για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ώστε να αποταθεί σ’ αυτόν. Η Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου περιλαμβάνει ξεχωριστούς "Κύκλους Ζωής", για τον Πολίτη, τους Κατοίκους Εξωτερικού, τις Επιχειρήσεις και την Κυβέρνηση.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
http://www.cyprus.gov.cy