Μήνυμα Αποποίησης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Κυβερνητική Πύλη Αριάδνη είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται ότι, οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στην υποκατάσταση νομικών κειμένων και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην Κυβερνητική Πύλη Αριάδνη και καθορισμένων επίσημων εγγράφων, τότε έγκυρο θεωρείται το περιεχόμενο του επίσημου εγγράφου.

Οι συνδέσεις/παραπομπές σε μη Κυβερνητικούς Διαδικτυακούς Τόπους προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.