Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-PS)

Το e-PS είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στη Κύπρο.

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να ενημερώνονται αυτόματα για προκηρύξεις διαγωνισμών που πιθανό να τους ενδιαφέρουν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ e-PS:
https://www.eprocurement.gov.cy

Συνοπτικοί Οδηγοί που αφορούν τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος