Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης e-Gnosis

Το σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Κέντρου Παραγωγικότητας στοχεύει στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το e-Gnosis σήμερα προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού υλικού αναφορικά με τα θέματα:

 • Ηλεκτρονικές Δεξιότητες Για Όλους (βασισμένο στις 7 ενότητες του ECDL)
 • Τεχνολογίες διαδικτύου
  • Το Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
  • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Ηλεκτρονική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (e-CRM)
  • Βέλτιστες Πρακτικές σε διάφορους κλάδους της οικονομίας
 • Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας
 • Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
http://www.e-gnosis.gov.cy