Εκπαίδευση / Κατάρτιση

  • Υπηρεσίες Κατάρτισης Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • ΑΞΙΚ - Online Αιτήσεις: Online αιτήσεις προς το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύπρου, για εγγραφή σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μικρής Διάρκειας, συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα, διαμονή σε φοιτητική Εστία και συμμετοχή στην Ένωση Αποφοίτων.
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Η ηλεκτρονική υπηρεσία "Καταχώρησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων" προσφέρεται από το Κέντρο Παραγωγικότητας και επιτρέπει σε εγγεγραμμένες εταιρείες (χρήστες) να καταχωρήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαθέτουν/διοργανώνουν.
  • Κυπριακές Βιβλιοθήκες: Online αναζήτηση σε Κυπριακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης.
  • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου: Αναζητήστε και εντοπίστε online, βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α, στους καταλόγους (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Τουρκολογική Συλλογή, Κύριος Κατάλογος) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Εισαγωγικές Εξετάσεις: Online απεικόνιση, κατά αριθμό υποψηφίου ή/και κατά σχολή, των αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Ανώτατα Ιδρύματα της Ελλάδας.
  • Θέματα και Λύσεις Εισαγωγικών Εξετάσεων: Ενημερωθείτε online ή/και μεταφορτώστε (download) στο μικροϋπολογιστή σας, τα θέματα (με τις λύσεις τους) των εισαγωγικών εξετάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανωτάτων Ιδρυμάτων της Ελλάδας.
  • Διοριστέοι Εκπαιδευτικοί: Αναζητήστε και εντοπίστε online, τη θέση σας στον Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας).
  • Έντυπα προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: Online υποβολή διαφόρων εντύπων προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
  • Προϋπηρεσιακή Κατάρτιση: Online υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.