Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων - Ευρετήριο Επιχειρήσεων, Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι η τόνωση/ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κυπριακών επιχειρήσεων με τους πιο κάτω τρόπους:

  • την προώθηση των κυπριακών επιχειρήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσα από το διαδίκτυο τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και
  • την ανάπτυξη και προώθηση διαφόρων επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και με επιχειρήσεις του εξωτερικού, φέρνοντας σε άμεση επαφή την προσφορά με τη ζήτηση.

Βασικά χαρακτηριστικά σου συστήματος είναι:

  • Η καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης, των προϊόντων και υπηρεσιών της και η παρουσίαση της σε μορφή ιστοσελίδας, η οποία θα έχει ονομαστική διεύθυνση της μορφής http://www.kypep.gov.cy/CompanyName
  • Η αποθήκευση υποστηρικτικού υλικού
  • Η αναζήτηση επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με πολλαπλά κριτήρια
  • Η καταχώρηση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη Επιχειρηματικής Συνεργασίας
  • Η αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών με πολλαπλά κριτήρια

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
http://www.kypep.gov.cy