Οδηγοί Χρήσης / Σημειώσεις / Παρουσιάσεις

1. Κυβερνητική Πύλη Αριάδνη

Σημαντικές Υπηρεσίες Αριάδνης

2. Taxisnet

Οδηγός Εγγραφής στο Taxsnet (σε βίντεο)

Οδηγός Εγγραφής στο Taxsnet (σε pdf)

Δήλωση Φορολογικής Δήλωσης Μισθωτού

Συχνά λάθη κατά τη διαδικασία υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Μισθωτού

3. Πληρωμή Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες (διαδικασία εγγραφής, οδηγίες χρήσης, κτλ.) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.kepa.gov.cy/yka