Οδηγοί Χρήσης / Σημειώσεις / Παρουσιάσεις

Α. Παρουσιάσεις

Έργο Προώθησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

4ωρο Εργαστήρι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (παρουσίαση σε Δημαρχεία / Κοινότητες)

Αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από τα Κοινοτικά Συμβούλια

Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης Μισθωτού 2017

Β. Οδηγοί Χρήσης

1. Κυβερνητική Πύλη Αριάδνη

Σημαντικές Υπηρεσίες Αριάδνης

2. Taxisnet

Οδηγός Εγγραφής στο Taxisnet (σε βίντεο)

Οδηγός Εγγραφής στο Taxisnet (σε pdf)

Δείγμα Πιστοποιητικού Αποδοχών για το έτος 2017

Οδηγός Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης Μισθωτού 2017

Συχνά λάθη κατά τη διαδικασία υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Μισθωτού

Παραδείγματα για συμπλήρωση Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού 2017

Δήλωση Εισοδήματος Μισθωτού 2017 - Συχνές Ερωτήσεις

3. Πληρωμή Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες (διαδικασία εγγραφής, οδηγίες χρήσης, κτλ.) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.kepa.gov.cy/yka