Υποβολή Παραπόνων / Καταγγελιών

Οι πιο κάτω συνδέσεις παραπέμπουν σε άλλους Διαδικτυακούς Τόπους για την υποβολή παραπόνων και καταγγελιών σε θέματα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν:

  • Υποβολή Παραπόνου προς το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως: Οποιοδήποτε πρόσωπο πιστεύει ότι επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά από οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη οποιασδήποτε υπηρεσίας που υπάγεται στον έλεγχο του Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την άσκηση της εκτελεστικής ή διοικητικής της λειτουργίας, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον Επίτροπο Διοικήσεως. Ο παραπονούμενος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύνδεσμος, συνδικαλιστική οργάνωση, πολιτικό κόμμα ή άλλο οργανωμένο σύνολο.
  • Υποβολή Παραπόνου κατά Αστυνομίας: Online υποβολή παραπόνου στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας
  • Υποβολή Καταγγελίας από Καταναλωτές: Online υποβολή καταγγελίας σχετικά με καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών). Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επισύναψης εντύπων/φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (attachments).
  • Γνωστοποίηση Επικίνδυνου Προϊόντος: Online γνωστοποίηση επικίνδυνου προϊόντος (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών). Η ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα επισύναψης εντύπων/φωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή (attachments).
  • Απεικόνιση Επικίνδυνων Προϊόντων: Ενημερωθείτε online για τα επικίνδυνα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά και εντοπίστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.
  • Εργασιακές Σχέσεις - Ανώνυμη Υποβολή Παραπόνου: Online υποβολή ανώνυμου παραπόνου, για θέματα εργασιακών σχέσεων, όπως τερματισμός απασχόλησης, μη πληρωμή μισθών, ωφελήματα, ωράριο, κλπ (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων).
  • Εργασιακές Σχέσεις - Επώνυμη Υποβολή Παραπόνου: Online υποβολή επώνυμου παραπόνου, για θέματα εργασιακών σχέσεων, όπως τερματισμός απασχόλησης, μη πληρωμή μισθών, ωφελήματα, ωράριο, κλπ (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων).
  • Μεσολάβηση σε Εργατική Διαφορά: Online αίτηση προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για μεσολάβηση σε εργατική διαφορά.
  • Ελεγκτική Υπηρεσία - Υποβολή Παραπόνου: Online υποβολή παραπόνου προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, για διάφορα θέματα, όπως κατακύρωση προσφορών, εκτέλεση έργων, παρατυπιών, κλπ. Τα παράπονα εξετάζονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία και τα πορίσματα της έρευνας διαβιβάζονται στα αρμόδια Υπουργεία, μαζί με τις εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
  • Ιεραρχική Προσφυγή για Επιβληθείσες Φορολογίες από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων