Εξόφληση λογαριασμών και τελών

H υπηρεσία JccSmart προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εξοφλούν λογαριασμούς (π.χ. δημοτικά τέλη, τέλη αποχετεύσεων, υδατοπρομήθεια, ανανέωση αδειών κυνηγιού και πληρωμή εξωδίκων προστίμων), πληρώνοντας με τις υφιστάμενες κάρτες τους. Το JccSmart είναι ασφαλισμένο τόσο για τον έμπορο / παροχέα υπηρεσιών όσο και για τον κάτοχο της κάρτας.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Για πληρωμές λογαριασμών της Αρχής Ηλεκτρισμού, τέλη άδειας λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, πληρωμές από εταιρείες προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κ.τ.λ.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ: Για πληρωμές δημοτικών τελών και τέλη αποχετεύσεων προς όλους τους Δήμους και Συμβούλια Βελτιώσεως. Για το Δήμο Πάφου κάνετε κλικ εδώ

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: Για πληρωμές λογαριασμών προς  Υδατοπρομήθειες και Συμβούλια Αποχετεύσεως.