Εξόφληση λογαριασμών και τελών

H υπηρεσία JccSmart προσφέρει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εξοφλούν λογαριασμούς (π.χ. δημοτικά τέλη, τέλη αποχετεύσεων, υδατοπρομήθεια, ανανέωση αδειών κυνηγιού και πληρωμή εξωδίκων προστίμων), πληρώνοντας με τις υφιστάμενες κάρτες τους. Το JccSmart είναι ασφαλισμένο τόσο για τον έμπορο / παροχέα υπηρεσιών όσο και για τον κάτοχο της κάρτας.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Τμήμα Οδικών Μεταφορών: Ανανέωση Αδειών Κυκλοφορίας
   
 • Ταμείο Θήρας: Ανανέωση Αδειών Κυνηγιού
   
 • Αστυνομία Κύπρου: Πληρωμή Εξωδίκων Προστίμων και Ενημέρωση πολίτη για τυχόν εκκρεμούντα Εντάλματα Προστίμου
   
 • Τμήμα Φορολογίας: Για διάφορες πληρωμές όπως:
  Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος στις Αποδοχές Υπαλλήλων, Καταβολή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς στα Ενοίκια από Ιδιοκτήτη, Καταβολή Έκτακτης Εισφοράς - Παρακράτηση Εισφοράς από Μερίσματα στην πηγή, Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα, κ.τ.λ.

   
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών: Για διάφορες πληρωμές όπως:
  Επαγγελματική Άδεια Αλιείας, Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας με σκάφος, Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας με Ψαροτούφεκο, Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας σε Υδατοφράκτη/ες, Πληρωμές Ελλιμενισμών Σκαφών

   
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Εξόφληση λογαριασμών
   
 • Αρκετές άλλες Υπηρεσίες

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Για πληρωμές λογαριασμών της Αρχής Ηλεκτρισμού, τέλη άδειας λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, πληρωμές από εταιρείες προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κ.τ.λ.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: Για πληρωμές δημοτικών τελών και τέλη αποχετεύσεων προς όλους τους Δήμους και Συμβούλια Βελτιώσεως. Για το Δήμο Πάφου κάνετε κλικ εδώ

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: Για πληρωμές λογαριασμών προς  Υδατοπρομήθειες και Συμβούλια Αποχετεύσεως.