Υλικό Προώθησης

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ: Παρακαλούμε όπως συμβάλετε στην προσπάθεια μας για περαιτέρω εξάπλωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον τόπο μας, προωθώντας την ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/egov στους δικούς σας συνεργάτες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το υλικό προώθησης που θα βρείτε πιο κάτω, όπως το Ενημερωτικό Δελτίο και το ενημερωτικό πλαίσιο (banner) για τοποθέτηση του στην ιστοσελίδα του οργανισμού σας.