Υλικό Προώθησης

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ: Παρακαλούμε όπως συμβάλετε στην προσπάθεια μας για περαιτέρω εξάπλωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον τόπο μας, προωθώντας:

A. Τα Δωρεάν Προγράμματα για την απόκτηση βασικών Ψηφιακών Δεξιοτήτων και την εκμάθηση των σημαντικών συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το σχετικό υλικό προώθησης.

B. Την ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/egov στους δικούς σας συνεργάτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το υλικό προώθησης που θα βρείτε πιο κάτω, όπως το Ενημερωτικό Δελτίο και το ενημερωτικό πλαίσιο (banner) για τοποθέτηση του στην ιστοσελίδα του οργανισμού σας.