Πληρωμή Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην προσπάθεια τους για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη, δίνουν τη δυνατότητα σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους να πληρώνουν τις εισφορές τους μέσω διαδικτύου για όσα Ταμεία έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου θα χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit). 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για περισσότερες πληροφορίες (διαδικασία εγγραφής, οδηγίες χρήσης, κτλ.) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.kepa.gov.cy/yka