ΘΗΣΕΑΣ

O ΘΗΣΕΑΣ είναι το όνομα που έχει δοθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης του Τμήματος Τελωνείων. Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι:

  • Σύστημα δηλωτικών εισαγωγής
  • Σύστημα εισαγωγών
  • Σύστημα ταξινόμησης
  • Σύστημα αποθηκών αποταμίευσης
  • Σύστημα ανάλυσης κινδύνου
  • Σύστημα πληρωμών και Λογιστικό σύστημα

Αίτηση για παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο Μηχανογραφημένο Σύστημα ΘΗΣΕΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Theseas Website