Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων προσφέρει σε πολίτες, εταιρείες και εισαγωγείς οχημάτων σημαντικές δυνατότητες μέσω του διαδικτυακού του συστήματος, όπως:

  • Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας
  • Αίτηση για εγγραφή οχήματος
  • Προβολή στοιχείων οχήματος
  • Προβολή στοιχείων άδειας οδήγησης ή/και επαγγελματικής άδειας
  • Προβολή στοιχείων άδειας οδικής χρήσης
  • Απόσυρση οχήματος
  • Καταχώρηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης
  • Είσπραξη τέλους επιθεώρησης
  • Καταχώρηση στοιχείων επιθεώρησης
  • Έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου οχήματος

Σχετικές Συνδέσεις:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
http://rtd.mcw.gov.cy/