Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA)
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA)
Οδός Τηλεπικοινωνιών
Στρόβολος
1396 Λευκωσία
24929
Κύπρος

Τηλέφωνο: + 357 22701000
Φαξ: + 357 22494940

Email: enquiries@cyta.com.cy
Σχετική Ιστοσελίδα: http://www.cyta.com.cy

Όνομα:  
Email:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:  
Θέμα:
Περιεχόμενο:
    Τελευταία Ενημέρωση: 17/12/2012 11:04:34 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ