Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Λεωφόρος Αθαλάσσας 186
2025 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22305024
Φαξ: +357 22316071

Email: mcichs@mcit.gov.cy
Σχετική Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/chs

Όνομα:  
Email:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:  
Θέμα:
Περιεχόμενο:
    Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2012 7:17:53 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ