Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

The Leading Private University in Cyprus
The University of Nicosia is the culmination of an ongoing journey which began over 30 years ago. Today, the University of Nicosia is the leading independent university in Cyprus - in line with our enduring motto: “Excellence in Education”.

Τελευταία Ενημέρωση: 13/11/2014 8:53:57 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ