Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

O Oργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ιδρύθηκε το 1978, με όραμα την προσφορά στον γεωργικό μας κόσμο, ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης, το οποίο θα αποζημιώνει τους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές, συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο του επιπέδου ευημερίας τους και διαμέσου αυτού στην παραμονή τους στην ύπαιθρο και στη δημιουργία συνθηκών για αυξημένες επενδύσεις στις περιοχές αυτές.

Τελευταία Ενημέρωση: 26/2/2013 1:04:44 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ