Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήματα/Υπηρεσίες

Τομέας Γεωργίας 
1. Τμήμα Γεωργίας
2. Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
3. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
4. Τμήμα Αναδασμού
5. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Τομέας Φυσικών Πόρων
1. Τμήμα Δασών
2. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
3. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
4. Μετεωρολογική Υπηρεσία
5. Υπηρεσία Μεταλλείων

Τομέας Περιβάλλοντος
1. Τμήμα Περιβάλλοντος
Τελευταία Ενημέρωση: 4/6/2015 9:36:10 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ