Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης των επικοινωνιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία έχει δημιουργήσει τη δική της ιστοσελίδα. Βασικός στόχος είναι η άρτια, πλήρης, γρήγορη και συνεχής πληροφόρηση του κάθε πολίτη για το έργο, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που προσφέρει η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. Η Υπηρεσία σκοπό έχει τη διάσωση της λαϊκής τέχνης και την ανάπτυξη της σε σύγχρονη χειροτεχνία της Κύπρου, μια παρακαταθήκη που έφτασε κατά παράδοση από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι τις μέρες μας μεταφερόμενη από γενιά σε γενιά. Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίσει τον πλούτο των κυπριακών χειροτεχνημάτων. Αποτελεί ένα σταθμό έμπνευσης και δημιουργίας στις νεότερες γενεές, στους σύγχρονους δημιουργούς και καλλιτέχνες ανοίγοντας νέους ορίζοντες για περαιτέρω ευκαιρίες και προοπτικές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε.




Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2012 7:17:53 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ