Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αειφόρος Επιχειρηματικότητα  
Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να δρουν επιχειρηματικά έχοντας παράλληλα κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Η αειφόρος επιχειρηματικότητα είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες στο επίπεδο μίας επιχείρησης ή οργανισμού παράγουν τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά μακροπρόθεσμα οφέλη για άτομα, την οικονομία και την κοινωνία.
 
H θεματολογία της εκδήλωσης ‘Αειφόρος Επιχειρηματικότητα: Οικογένεια, Συνεργασία και Κοινότητα', η οποία θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου και ώρα 6:00 μμ (Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), περιλαμβάνει καλές πρακτικές, στρατηγικές, ευρήματα επιστημονικών ερευνών και case studies που θα παρουσιάσουν οι ακόλουθοι ομιλητές: Μαρίνος Άνιφτος (Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών), Δρ Πανίκος Πουτζιουρής (UCLan Cyprus), Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη (Deloitte/ ARIS), Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Δρ Ηλίας Χατζηηλίας (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), και Άννα Κοσμά (Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας).
 
Με το πέρας των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει φόρουμ συζήτησης και δεξίωση. Εγγραφή μέχρι τις 26 Μαρτίου στο τηλέφωνο 25002430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ns.amyrotou@edu.cut.ac.cy
 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά, Παραγωγικότητα, Έρευνα και Καινοτομία
Υποκατηγορία: Έρευνα και Καινοτομία
Από: 28/3/2019  
Μέχρι: 28/3/2019Τελευταία Ενημέρωση: 15/3/2019 3:25:25 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ