Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
HORIZON 2020 Cyprus National Event  

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020, διοργανώνει Εκδήλωση με τίτλο:
 
«HORIZON 2020 Cyprus National Event: Work Programmes 2018 -2020 and Towards FP9»
 
Χώρος και Χρόνος:

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στις 16 Ιανουαρίου 2018.
 
Περιεχόμενο:
Η Eκδήλωση θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά στην αποτίμηση της μέχρι στιγμής υλοποίησης του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και της συμμετοχής της Κύπρου σε αυτό. Επίσης, θα συζητηθούν οι τρέχουσες διεργασίες και κύριες συζητήσεις που γίνονται για τη δομή και το περιεχόμενο του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ. Δέκα παράλληλα εργαστήρια, σε δύο φάσεις, θα αποτελούν τη δεύτερη ενότητα. Στο πλαίσιο αυτής θα παρουσιαστούν τα Προγράμματα Εργασίας 2018-2020, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 30 δις ευρώ. Η τρίτη ενότητα θα περιλαμβάνει τέσσερα εργαστήρια με πρακτικές συμβουλές για τη συμμετοχή και υποβολή πετυχημένων προτάσεων και τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στην Εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα για συναντήσεις με τους εκπροσώπους της ΕΕ, τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) και το Enterprise Europe Network (EEN) Cyprus.

Ομιλητές:
Διακεκριμένοι διεθνείς εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ), Εκπρόσωποι της Κύπρου στις Επιτροπές του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» και στελέχη του EEN Cyprus.
 
Συμμετοχή:
Η συμμετοχή στην Εκδήλωση είναι χωρίς χρέωση.

Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα
Υποκατηγορία: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα
Από: 16/1/2018  
Μέχρι: 16/1/2018Τελευταία Ενημέρωση: 10/1/2018 12:34:58 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ