Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Anti-bribery Management System based on ISO 37001  
This course enables the participants to learn about the best practices for implementing and managing essential components of Anti-bribery Management System as specified in ISO 37001. The participant will learn the different components of Anti-bribery Management System, including Anti-bribery Management System scope and boundaries, policies, required procedures, records, measuring performance, management’s commitment, internal audit, management review and continual improvement.
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 31/10/2019  
Μέχρι: 1/11/2019
Antibribery Invitation 19
Antibribery Invitation 19Τελευταία Ενημέρωση: 2/10/2019 9:13:36 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ