Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Σεμινάριο Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων  
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του CYS EN ISO 15189:2012, η κατανόηση σημαντικών  εννοιών  όπως  η  ποιότητα  και  η  αξιοπιστία  των  αποτελεσμάτων,  η  κατανόηση  της  έννοιας  της διαπίστευσης  και  τη  σημασίας  της,  η  κατανόηση  εννοιών  όπως  οι  μη  συμμορφώσεις,  ο  έλεγχος  ποιότητας, η διακρίβωση, η επαλήθευση, η αβεβαιότητα μετρήσεων κλπ. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις με πρακτικές συμβουλές αναφορικά με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του προτύπου.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 19/12/2018  
Μέχρι: 20/12/2018Τελευταία Ενημέρωση: 3/10/2018 9:56:09 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ