Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης σε ΚΣΜΚΕ (Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας)  
 Στο πλαίσιο του σεμιναρίου:
• θα γίνει μία αναλυτική παρουσίαση των όσων προβλέπουν τα πρότυπα για τα συστήματα παραγωγής θερμότητας με υγρά και αέρια καύσιμα (λέβητες) και τις αντλίες θερμότητας.
• θα γίνει αναφορά στον τρόπο υπολογισμού των συστημάτων διανομής και εκπομπής της θερμότητας, με εκτίμηση της απόδοσής τους αλλά και του χρόνου απόκρισης.
• θα παρουσιαστούν οι αρχές του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, δίνοντας έμφαση στην βέλτιστη επιλογή συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού σε σχέση με το κτιριακό κέλυφος και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, με τη βοήθεια καλών παραδειγμάτων από την Κύπρο και διεθνώς.
 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Απριλίου 2021, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.
 
Κόστος συμμετοχής για τους δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ: €31,00 (+ €28,50 ΦΠΑ).
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Ηλεκτρονική Μάθηση
Από: 21/4/2021  
Μέχρι: 22/4/2021Τελευταία Ενημέρωση: 7/4/2021 1:19:33 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ