Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Το μοντέλο Αριστείας στην Εξυπηρέτηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23592: 2021 Service excellence — Principles and model, και η εφαρμογή του  

Παράλληλα αρχίζουν να εισάγονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον νέες σημαντικές έννοιες όπως η ‘Οικονομία της Εμπειρίας’, όπου η άριστη εξυπηρέτηση είναι βασικός της πυλώνας. Η ανάπτυξη της ‘Οικονομίας της Εμπειρίας’, αντικατοπτρίζει την ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν την εμπειρία παρά να καταναλώσουν. Έχει να κάνει με την ανάγκη δημιουργίας μιας αξέχαστης εμπειρίας και την απόκτηση μιας σημαντικής θετικής συναισθηματικής επίπτωσης.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παρουσίαση αλλά και δημιουργία των προϋποθέσεων για τους οργανισμούς που το επιθυμούν να ενταχθούν σε μια πορεία αναβάθμισης έτσι ώστε να προσφέρουν Άριστη Εξυπηρέτηση όπως αυτή καθορίζεται από το πρότυπο μοντέλου αριστείας εξυπηρέτησης.

Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 7/3/2023  
Μέχρι: 7/3/2023Τελευταία Ενημέρωση: 27/1/2023 1:25:18 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ