Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
CYSEN – 1997 Ευρωκώδικας 7- Γεωτεχνικός Σχεδιασμός - Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές  
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στα θέματα που πρέπει να γνωρίζει ένας πολιτικός μηχανικός ή γεωτεχνικός μηχανικός ή γεωλόγος ή Αρχιτέκτονας ή κάποιο άλλο στέλεχος στην οικοδομική βιομηχανία σχετικά με την εκπόνηση Γεωτεχνικών Ερευνών τον συσχετισμό τους με το γεωτεχνικό σχεδιασμό οικοδομικών και τεχνικών έργων.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 8/10/2018  
Μέχρι: 9/10/2018Τελευταία Ενημέρωση: 3/9/2018 2:11:59 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ