Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Ημερίδα CYS EN ISO 50001:2018-Εξοικονομήστε με πολλαπλά οφέλη εφαρμόζοντας Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης  
Το CYS EN ISO 50001 καθορίζει τις απαιτήσεις εφαρμογής ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης και είναι πιστοποιήσιμο. Στόχος της Ημερίδας είναι να αναλυθούν οι βασικές πρόνοιες της νέας έκδοσης του προτύπου και να παρουσιαστούν τα πολλαπλά οφέλη της εφαρμογής του, μέσα από πραγματικά παραδείγματα κυπριακών επιχειρήσεων/ οργανισμών.
 
Κύριος εισηγητής της Ημερίδας θα είναι ο δρ Απόστολος Μιχόπουλος, εθνικός αντιπρόσωπος του CYS στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC 301, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την εκπόνηση του προτύπου.
 
Η Ημερίδα γίνεται με τη στήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας).
 
Χορηγοί της Ημερίδας είναι η Ελληνική Τράπεζα, η Υπηρεσία Ενέργειας και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού.
 
Για πληροφορίες και υποβολή δηλώσεων συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε μέχρι τις 3 Απριλίου 2019 με την κα Μαρία Θεοφάνους, τηλ. 22411442 και email: training@cys.org.cy 
 
 
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 9/4/2019  
Μέχρι: 9/4/2019Τελευταία Ενημέρωση: 15/3/2019 3:15:54 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ