Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων (CYS EN) στις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για οδικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου (Τόμος Γ)  
Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για:

1. Το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς tου Ημιδημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όσο αφορά την Μελέτη και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του  Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την διασύνδεση τους με τα εν ισχύ Ευρωπαϊκά πρότυπα.

3. Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 19/11/2019  
Μέχρι: 20/11/2019Τελευταία Ενημέρωση: 25/9/2019 8:05:37 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ