Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Σεμινάριο Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων – CYS EN ISO 15189:2012 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας  
Σεμινάριο Πρότυπο Διαπίστευσης Κλινικών Εργαστηρίων – CYS EN ISO 15189:2012 Ιατρικά (Κλινικά) Εργαστήρια: Απαιτήσεις Ποιότητας & Ικανότητας

Το σεμινάριο επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και απευθύνεται σε Διευθυντές και Στελέχη κλινικών εργαστηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Τεχνικούς Υπεύθυνους & Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων, εκπροσώπους Φορέων Πιστοποίησης και Φορέων Ελέγχου, Συμβούλους  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Κλινικών Εργαστηρίων, Αξιολογητές Φορέων  Διαπίστευσης κ.α.

Εκπαιδευτής στο σεμινάριο θα είναι ο κ. Δημήτριος Κατσιέρης, Διευθυντής Εξωτερικού του Αμερικανικού φορές Διαπίστευσης IAS Inc., καθώς και Διευθυντής Προγραμμάτων και Επικεφαλής Αξιολογητής, για μεγάλο αριθμό σχημάτων διαπίστευσης με βάση Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα όπως π.χ. CYS EN ISO 15189, CYS EN ISO 17025 κ.α. Επιπλέον ο κ. Κατσιέρης έχει βραβευθεί ως Επικεφαλής Αξιολογητής της χρονιάς για το 2018.
 
Το πρότυπο CYS EN ISO 15189 θα δοθεί στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου χωρίς επιπλέον χρέωση.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 28/11/2019  
Μέχρι: 29/11/2019
Final CYS Invitation - CYS EN ISO 15189
Final CYS Invitation - CYS EN ISO 15189Τελευταία Ενημέρωση: 25/9/2019 8:06:49 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ