Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Δομικά Υλικά για Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας  
Για την επίτευξη των, ομολογουμένως απαιτητικών, ορίων απαιτείται η χρήση σύγχρονων δομικών υλικών για τη θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους, όπως θερμομονωτικά υλικά, υαλοπίνακες, κουφώματα και υαλοπετάσματα. Τα χαρακτηριστικά των δομικών αυτών υλικών προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης, που διασφαλίζουν το ότι τα από τη μελέτη προβλεπόμενα μεγέθη θα επιτυγχάνονται και στην πράξη.

Ωστόσο, υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων και της κατασκευής στο σύνολό της, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε τα κτίρια να επιτυγχάνουν τη συνολικά υψηλή ενεργειακή απόδοση, που όμως δεν ρυθμίζονται άμεσα από το νομοθετικό πλαίσιο. Ως τέτοια νοούνται η θερμοχωρητικότητα των συμπαγών δομικών υλικών και η θέση της θερμομόνωσης στην κατασκευή, τα χαρακτηριστικά ανακλαστικότητας και εκπομπής των υαλοπινάκων και η συνολική απόδοση των όψεων του κελύφους, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του κτιρίου.

Επομένως, η επιλογή δομικών υλικών και του τρόπου εφαρμογής τους είναι μία σύνθετη διαδικασία, που
προϋποθέτει τη γνώση των χαρακτηριστικών των υλικών, βέλτιστες κατασκευαστικές πρακτικές και βεβαίως τη συνεκτίμηση των κλιματικών συνθηκών της Κύπρου.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση
Από: 7/12/2017  
Μέχρι: 7/12/2017
Seminar Invitation
Seminar InvitationΤελευταία Ενημέρωση: 16/11/2017 8:02:51 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ