Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Intelligent Transport Systems in Emerging Markets – Enhancing National Policies through Standards  
H εν λόγω Ημερίδα έχει ως στόχο την παρουσίαση για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transport Systems-ITS) τα οποία είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών στον τομέα των μεταφορών. Απώτερος σκοπός των ευφυών συστημάτων μεταφορών είναι η αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή και εμπορευμάτων επιτρέποντας την παροχή πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους στην μεταφορική διαδικασία.
 
Ο Αξιότιμος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιαννης Καρούσος, έχει ευγενώς θέσει υπό την αιγίδα του την ημερίδα.

Κύριοι ομιλητές στην ενημερωτική Ημερίδα είναι ο Πρόεδρος και η Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 278’’Intelligent Transport Systems’’ ως επίσης και οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι της Κύπρου,  οι οποίοι συμμετέχουν στις Εργασίες των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών Τυποποίησης που εκπονούν πρότυπα στο τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών και  κατέχουν ευρεία επαγγελματική εμπειρία. 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 3/3/2020  
Μέχρι: 3/3/2020Τελευταία Ενημέρωση: 14/2/2020 11:01:14 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ