Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Ανοικτή Ημερίδα CYS για το νέο ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems  
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις βασικές απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001 καθώς αυτό έχει εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Το ISO 45001 καθορίζει τις απαιτήσεις εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης και είναι πιστοποιήσιμο.  
Κύριος εισηγητής στην ημερίδα θα είναι ο κ. Γιάννης Τσούντας, εθνικός αντιπρόσωπος του CYS στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/PC 283, η οποία είχε αναλάβει την εκπόνηση του προτύπου.
 
Στην ημερίδα θα κληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Κυπριακή βιομηχανία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, υπεύθυνοι ασφάλειας και υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.
 
Η ημερίδα γίνεται με τη στήριξη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ).
 
Χορηγός της ημερίδας είναι η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 20/4/2018  
Μέχρι: 20/4/2018Τελευταία Ενημέρωση: 12/4/2018 11:42:40 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ